תמונות הצבה – שכבות קדושות: מרכז אדמונד דה רוטשילד בשיתוף הגלריה החדשה טדי, ירושלים

תערוכה

המשתתפים.ות בתערוכה, בוגרים ובוגרות של התוכנית לפיתוח מקצועי של מרכז אדמונד דה רוטשילד: נגה סירוטה ואסא ריקין, אורי שיפרין, מינה ריינגולד, יובל נאור, מיכאל צור, פאתן אבו- עלי, עדי-חן חמוי, ורד צין, יעל פילו