ירושלים של אור: הוארו ארבעה מונומנטים היסטוריים נוספים והוארך הסיור המואר